2014. március 30., vasárnap

Találkozás bíró urammal

A becsületes nemzetfi, ha az ország állapotjában örvendetes változás áll be, hát felkerekedik és kiveszi a részét az együttes örömből!
Az író is így cselekedett ma reggel. Szándékában állt, hogy megtekinti a legendás 4-es metrót, mely olyan volt tudatában, mint Csaba királyfi vagy Attila nagyurunk sírja, melyről sokat beszélnek, de senki sem látta, s talán a létezésében is kételkedik az magyar. Ám hiába indult korán az író, sajnos csak délben nyitották a titokzatos kapukat. így a várakozást hasznosan töltvén, betért egy galériába, hol csudálatos látvány tárult szeme elé.
A sok avantgárd krikszkraksz és mázolmány közt felfedezett egy képet, mely olyan volt, mintha magát Göre Gábort, a lepéndi bírót, a legnagyobb magyar filozófust ábrázolta volna. Nosza, a találkozás pillanatát meg is örökíttette egy épp ott tartózkodó csinos hölggyel.

(A fotográfián Pólya Tibor festménye látható.)